Wybór właściwego sposobu rozliczeń prac z zakresu badań i rozwoju może decydować o sukcesie lub klęsce projektu. Jaki system wybrać, żeby nie przepłacać?

Nie przepalaj zasobów!

a HAND HOLDING A PILE OF BURNING DOLLARS Wokół rozliczenia godzinowego narosło wiele mitów, które sprawiają, że przedsiębiorcy obawiają się takiej formy budżetowania swoich projektów. Wybierając konsekwentnie stały budżet nawet tam, gdzie bywa to wręcz szkodliwe dla projektu, możesz wiele stracić.

Stały budżet

Wydawałoby się, że nie ma nic prostszego, niż rozliczenie projektu w ten sposób, prawda? Klient i zespół deweloperski umawiają się na stałą cenę, a po zakończeniu wystawiana jest faktura za wykonaną pracę. Stały budżet ma swoje zalety.

Kiedy stosować stały budżet?

 • Kiedy masz bardzo dobrze określony zakres projektu. Wybierz model fixed price, jeśli jesteś pewny, że analiza potrzeb biznesowych została wykonana rzetelnie i doskonale wiesz, co powinno wejść w zakres prac.
 • Kiedy projekt jest oszacowany na niewielką liczbę godzin. Krótka lista zadań może być efektywnie podsumowana w stałym budżecie. To rozwiązanie proste i oszczędzające czas obu stronom rozliczenia.
 • Kiedy wszyscy dobrze się rozumieją. Jeśli masz poczucie, że jesteś doskonale rozumiany i cały zespół podziela Twoją wizję, więc nie obawiasz się dużej liczby poprawek.

Co jednak w przypadku, gdy zmieni się zakres lub czas trwania projektu? Lub gdy okaże się, że jakość finalnego produktu po długich miesiącach prac nie jest satysfakcjonująca? Wtedy lepiej jest poszukać bardziej elastycznych metod rozliczeń.

Rozliczenie godzinowe

Jak funkcjonuje rozliczenie godzinowe? To model, w którym zapłata następuje za rezultat na podstawie kosztów pracy. Klient fakturowany jest za ilość roboczogodzin, jakie zespół wdrożeniowy poświęcił na zadania. 

Kiedy stosować rozliczenie godzinowe?

 • W projektach testowych, gdzie wiele się może zmienić. Tam, gdzie występuje duże ryzyko konieczności wykonania pivotu, ciągłe rekalkulacje budżetu zwyczajnie się nie opłacają. Pozwól zespołowi skupić się na wykonywanym projekcie! 
 • Tam, gdzie zakres projektu jest luźno zdefiniowany. Zamiast z osobna negocjować fakturę za fakturą za każde “wpadające” do rejestru zadanie, ustal z zespołem stawkę godzinową. Możesz umówić się na regularne omówienie wykonywanych prac, np. kilkunastominutowe codzienne spotkania, aby upewnić się, że wszystko idzie zgodnie z planem i że wykonawca Twojego projektu realizuje postawione cele.
 • Gdy czas trwania projektu lub całkowity budżet jest trudny do oszacowania. Nie wiesz, czy pierwsza wersja Twojego pomysłu spełni założenia lub obawiasz się komplikacji w trakcie? Uelastycznienie budżetu przez rozliczenie godzinowe będzie dobrym rozwiązaniem. 
 • Tam, gdzie liczy się szybkie wypuszczenie MVP. Jeżeli chcesz wyprzedzić konkurencję i przetestować wdrożenie w warunkach rynkowych, a następnie je stopniowo udoskonalać, to zwłaszcza w połączeniu z metodologią Agile zarządzania projektami masz większe szanse na osiągniecie sukcesu.
 • Jeśli ryzyko finansowe projektu jest duże. W mniejszych iteracjach łatwiej jest planować pracę oraz ją kontrolować. Jeśli jakieś jego elementy nie posuwają prac do przodu, zużywając zbyt wiele czasu, zawsze można z nich zrezygnować  lub wrócić po ponownym przemyśleniu celów, jakie mają realizować. W najgorszym przypadku jeśli projekt upadnie, lepiej rozliczyć się co do godziny z wykonanej pracy, niż odchodzić z poczuciem, że zapłaciło się za dużo. 

Dlaczego nie należy bać się rozliczenia typu time and material? Większość spraw, które budzą wątpliwości inwestorów, dotyczą:

 • przepalania budżetu, 
 • braku informacji o całkowitej  kwocie, jaką należy zabezpieczyć,
 • płacenia za usługi niskiej jakości i poprawki do nich,
 • mierzenia czasu poświęconego na wdrożenie. 

W IDO Electronics mamy świetne sposoby na radzenie sobie z wszystkimi tymi kwestiami!

Dobierz narzędzie do projektu

Rozliczenie godzinowe świetnie uzupełnia się z metodami prowadzenia projektów znanych pod wspólną nazwą Agile. Tzw. metodyki zwinne to nic innego jak przyrostowe wytwarzanie produktów cząstkowych projektu. Rozliczenie iteracji zgodnie z poświęconymi na nią roboczogodzinami i wykonaną pracą jest bardziej racjonalne, niż szacunkowy koszt z góry za wszystkie iteracje, lub dopiero po ukończeniu projektu. Dzięki temu masz możliwość kontroli budżetu projektu i postępów pracy jednocześnie.

Metodyki zwinne bardzo często kładą również nacisk na komunikację i kontrolę postępów projektu. Szczegółowe wyceny zadań przed ich rozpoczęciem pozwalają na zorientowanie się, jak czasochłonne będzie wdrożenie danej opcji i decyzję, czy jest ona warta swojej “ceny” w roboczogodzinach. Właściciel produktu nie tylko z góry wie, ile zapłaci za pracę, ale też może stale trzymać rękę na pulsie i reagować, jeśli tylko pojawi się sytuacja grożąca opóźnieniami czy przekroczeniem budżetu.

W jaki sposób natomiast mierzyć czas poświęcony na zadania? Oprogramowanie używane do zarządzania projektami często ma wbudowany timer pozwalający rejestrować czas pracy. IDO Electronics posiada własne oprogramowanie, które oprócz trackera zawiera wiele innych przydatnych opcji pozwalających zarządzać projektem i zespołem projektowym.

a pocket watch on the pile of coins

Podsumowanie

Każda metoda ma swoje wady i zalety – i podobnie jest ze sposobami rozliczeń prac badawczo-rozwojowych.  Wybór optymalnej metody do wielkości, stopnia skomplikowania, a nawet charakteru przedsięwzięcia pozwala na oszczędności, które następnie przekładają się na większą stopę zwrotu z projektu.