Kontrola warunków w laboratorium

IDO Electronics w swojej ofercie ma m.in. bogatą ofertę testów wydajnościowych i klimatycznych sprzętu. Wszystkie produkty, które wypuszczamy, są przez nas rygorystycznie sprawdzane. Testujemy m.in wytrzymałość sprzętu, kompatybilność elektromagnetyczną i zachowanie w różnych warunkach wilgotności i temperatury.

Posiadamy sprzęt, który jest niezbędny do przeprowadzenia takich badań. To jednak nie wszystko. Aby zapewnić powtarzalność wyników, musieliśmy także zadbać o to, aby warunki panujące wewnątrz laboratorium nie zaburzały odczytu maszyn. 

Potrzebowaliśmy rozwiązania, które będzie:

 • wydajne,
 • działało bezbłędnie,
 • można obsłużyć zdalnie.

Wykorzystaliśmy istniejącą w budynku infrastrukturę i zmodyfikowaliśmy system klimatyzacji w laboratorium przystosowując go do naszych potrzeb. Aby móc zarządzać warunkami w laboratorium, stworzyliśmy oprogramowanie sterujące oraz interfejsy użytkownika, które pozwalają na zmianę parametrów klimatyzatora – również zdalnie.

Laboratory full of computers and measuring devices

IDO ACC- Air Conditioning Controller

IDO ACC – Air Conditioning Controller jest rozwiązaniem będącym prostym sterownikiem klimatyzacji opartym na innym projekcie IDo Electronics, o którym napiszemy wkrótce więcej.

Urządzenie pozwala dokonać odczytu temperatury, wilgotności, ciśnienia powietrza oraz natężenia światła panujących w pomieszczeniu oraz sterować urządzeniem grzejącym/chłodzącym i wentylatorem.

Zaprojektowane oprogramowanie pozwala na kontrolę oraz zmianę warunków panujących w pomieszczeniu zarówno na samym kontrolerze, jak i zdalnie, bez konieczności bezpośredniego dostępu do urządzenia. 

Obsługa sterownika możliwa jest poprzez: 

 • graficzne interfejsy użytkownika (GUI) pozwalające na lokalną komunikację z urządzeniem (www oraz wyświetlacz LCD z panelem dotykowym),
 • zdalną komunikację z urządzeniem poprzez chmurę.

Parametry

Interfejs użytkownika pozwala na odczyt (również w formie graficznej) i ustawienie następujących parametrów:

 • temperatura powietrza

 • wilgotność powietrza

 • ciśnienie

 • aktualny czas

  pobierany z serweta NTP

 • natężenie światła

 • zlecona temperatura

  punkt, który otoczenie powinno osiągnąć w czasie pracy urządzenia

 • status pracy elementu wykonawczego

  grzanie, chłodzenie, spoczynek

 • ustawienie biegu wentylatora

  prędkość 1-3 lub auto

Graficzne interfejsy użytkownika (GUI):

GUI LCD

Z poziomu obsługi poprzez graficzny interfejs użytkownika umieszczony bezpośrednio w urządzeniu (wyświetlacz LCD) użytkownik ma możliwość konfiguracji ustawień sieciowych urządzenia oraz serwera MQTT, tj:

 • włączenie/wyłączenie DHCP,
 • adres IP,
 • maska,
 • gateway,
 • serwer NTP,
 • nazwa domeny,
 • dane do łączenia z chmurą.
 • GUI WWW

Wykorzystywane w celu lokalnego połączenia z urządzeniem. Oprócz wspomnianej wcześniej funkcjonalności odczytu parametrów i wyświetlania historii zmian w formie graficznej, GUI www umożliwia:

 • konfigurację parametrów sieci i serwera danego urządzenia,
 • zarządzania użytkownikami (dodawanie/usuwanie użytkowników z różnym poziomem uprawnień),
 • sprawdzenia logów aktywności użytkowników

Chmura

Po wcześniejszym zarejestrowaniu urządzenia możliwa jest zdalna komunikacja poprzez chmurę. Zalogowany użytkownik ma możliwość dodawania/usuwania urządzeń do chmury. Dodane do chmury urządzenia można grupować, a następnie wyświetlać zbiorczo parametry danej grupy urządzeń. Można także zdalnie sterować pracą urządzeń i wyświetlać wykresy pracy dla wielu urządzeń. Z poziomu chmury istnieje także możliwość dodania/usuwania użytkowników z różnym poziomem uprawnień.

Efekt wdrożenia

Dzięki zastosowaniu IDO ACC mogliśmy rozszerzyć naszą ofertę testów. Obecnie możemy prowadzić badania w dłuższym czasie, również zdalnie. Mamy pewność, że warunki w laboratorium są stale kontrolowane, a ich wahania zostały wyeliminowane i nie wpłyną na dokładność pomiarów.

Planujemy obecnie rozbudowę sieci i wprowadzenie zdalnie sterowanego klimatyzatora również do innych pomieszczeń, nie tylko laboratoryjnych. Testujemy rozwiązanie w biurze IDO Electronics, gdzie pracują nasze pozostałe zespoły. Opinie są pozytywne, ponieważ precyzyjna kontrola temperatury i automatyczne utrzymanie zadanych parametrów poprawiło komfort pracy w biurze.

Urządzenie z pewnością sprawdzi się także w systemach domów inteligentnych, zwłaszcza jeśli zostanie wdrożone wraz z innymi produktami zintegrowanymi z systemem stworzonym przez IDO Electronics, który pozwala na zdalną kontrolę wielu typów urządzeń.