Szybki dostęp do informacji stał się symbolem współczesnego świata i  wszechobecnej technologii. IDO Electronics jeszcze bardziej ułatwia możliwości komunikacji i zdalną kontrolę urządzeń dzięki projektowaniu intuicyjnych i funkcjonalnych aplikacji mobilnych. Nasze rozwiązania są praktyczne i niezawodne bez względu na platformę sprzętową czy wykorzystywany system operacyjny. Świetnym tego przykładem jest mobilna stacja kontroli powietrza – aplikacja, która współpracuje z urządzeniem pomiarowym na bieżąco monitorując zadane parametry jakości powietrza.

a phone with the main menu of the app

 

Pobieranie danych zewnętrznych

Phone with app widget on screen
Wykorzystanie narzędzia Swagger pozwoliło nam na szybką integrację z API Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ). Dzięki temu oprócz komunikacji ze stacją IDO, aplikacja oferuje dostęp do bieżących pomiarów wykonywanych między innymi za pomocą urządzeń obsługiwanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Wszystkie pobrane dane przechowywane są w usłudze Cloud, co ułatwia prowadzenie długoterminowej historii pomiarowej. Wykorzystanie połączenia GPS urządzenia mobilnego pozwala na automatyczną detekcję najbliższej stacji pomiarowej i pobranie informacji na temat jakości powietrza w danym regionie. Istnieje również możliwość ręcznego wyboru i sprawdzenia danych ze stacji w całym kraju. Aplikacja przedstawia zebrane pomiary w formie interaktywnej mapki. Dodatkowo urządzenia mobilne z dostępem do sieci GSM pozwalają na odebranie zewnętrznych alertów RCB i wyzwolenie alarmu w stacji IDO.

Pobierane dane:

 • Temperatura

 • Wilgotność

 • Ciśnienie

 • Dwutlenek siarki SO2

 • Tlenek węgla CO

 • Ozon O3

 • Dwutlenek azotu NO2

 • Benzen C6H6

 • Pył zawieszony PM2.5

 • Pył zawieszony PM10

 • Regionalne alerty RCB

Konfiguracja stacji IDO

Nasza aplikacja umożliwia wygodną kontrolę działania stacji badania jakości powietrza. Jedną z podstawowych opcji jest zarządzanie energią urządzenia. W prosty sposób można przełączać tryby pracy i balansować pomiędzy wysoką częstotliwością pomiarów a oszczędzaniem energii elektrycznej i długą pracą akumulatorów stacji. Użytkownik może ustawić różne alerty dźwiękowe i świetlne wyzwalane zdarzeniem zaprogramowanym z poziomu urządzenia mobilnego. Dodaliśmy również intuicyjny panel do sterowania pracy przyrządów dołączonych do wyjść cyfrowych stacji IDO. Gotowe skrypty obsługują między innymi popularne układy z filtrami HEPA oraz z węglem aktywnym.  Application - view of the chart

Informacje zawsze pod ręką

Stacja kontroli powietrza i mobilna aplikacja, którą z nią można połączyć, to niezawodny duet. Dzięki nim, zawsze pod kontrolą masz warunki, jakie panują w Twoim miejscu pracy. Na bieżąco otrzymujesz informacje, które pozwalają na:

 • kontrolę warunków pracy i natychmiastowe ogłoszenie alarmu, kiedy stężenie niebezpiecznych substancji w powietrzu przekroczy normy alarmowe;
 • stały monitoring bezpieczeństwa pracowników;
 • poprawę wydajności pracy przez wskazanie miejsc, gdzie można poprawić warunki, np. przez modernizację systemu wentylacji;
 • pomiar i ewentualną poprawę warunków pracy maszyn, która przedłuży ich żywotność;
 • zapewnienie stałych warunków do badań, np. w laboratoriach, stacjach sanitarno-epidemiologicznych i innych.

Możesz odetchnąć – wszystkie informacje masz pod ręką.