Kluczowy problem

Rozwój IDO Electronics wiąże się z rosnącą ilością sprzętu, pomieszczeń i liczbą ludzi. Do wielu zasobów dostęp powinni mieć jednak tylko wyznaczeni pracownicy. Dotyczy to m.in.:

 • sprzętu do badań,
 • komputerów i dokumentów z danymi poufnymi,
 • magazynu produktów i części.

Początkowo liczba możliwych kombinacji dostępu do pomieszczeń nie była duża. Nowy pracownik dostawał pierwszego dnia komplet 2-3 kluczy, które pozwalały na wejście do właściwych pomieszczeń.

Obecnie mamy kilka pomieszczeń w różnych budynkach, zespół powiększył się też o specjalistów niebędących inżynierami. Liczba kluczy i kombinacji sprawiła, że kwestie dostępu bardzo się skomplikowały. Każdorazowe dorobienie dużej ilości bezpiecznych kluczy stało się kosztowne, a samo ich noszenie jest niewygodne. Ponadto istniała obawa, że osoby zmieniające pracę mogły zachować kopie kluczy do pomieszczeń. Ze względów bezpieczeństwa nie mogliśmy do tego dopuścić. 

A lot of rusty old keys at the red background

An intercom

 

 

 

IDO ACS – Access Control  System

IDO ACS – Access Control  System to rozwiązanie oparte na projekcie IDO Electronics, który szczegółowo opiszemy innym razem.

Najważniejszą funkcją ACS jest kontrola dostępu do pomieszczeń.

Integralną część urządzenia stanowi czytnik kart zbliżeniowych, zaś elementem wykonawczym jest elektrozamek w drzwiach.

Połączyliśmy w sieć kilka takich urządzeń, tworząc w budynku sieć kontroli dostępu. 

 

A diagram of the rooms in the building locked with electrokeys. Keys are communicated via cloud with the cental system that regulates the access

Dostęp do pomieszczeń

Po zbliżeniu przez użytkownika karty do czytnika, jeśli posiada on uprawnienia dostępu do danego pomieszczenia, elektrozamek otwiera drzwi. W przeciwnym wypadku wyświetla się komunikat o odmowie dostępu.

panel showing that access to the room was denied

Z poziomu obsługi poprzez GUI LCD umieszczonego bezpośrednio w urządzeniu, po zbliżeniu karty z uprawnieniami administratora lub zalogowaniu się administrator ma także możliwość:

 • konfiguracji ustawień sieciowych (włączenie/wyłączenie DHCP, adres IP, maska, gateway, serwer NTP). 
 • konfiguracji serwera MQTT (nazwa domeny, dane do łączenia z chmurą).

MQTT server login panel

Wykorzystywanie GUI www w celu lokalnego połączenia z danym urządzeniem umożliwia:

 • konfigurację parametrów sieci i serwera danego urządzenia,
 • zarządzania przypisanymi użytkownikami (dodawanie/usuwanie użytkowników z różnym poziomem uprawnień),
 • sprawdzenia logów aktywności użytkowników

Z poziomu chmury administrator systemu ma możliwość zarządzania wszystkimi urządzeniami połączonymi z serwerem.  Przy większej ilości urządzeń mogą one być łączone i zarządzane w grupach.

Efekt

Wprowadzenie elektronicznego systemu kontroli dostępu było strzałem w dziesiątkę! Dzięki jednemu systemowi rozwiązaliśmy kilka problemów jednocześnie.

 

Access Control System (ACS) poprawił:

 • Bezpieczeństwo

  Mamy całkowitą pewność, że tylko autoryzowane osoby mają dostęp do biura i urządzeń.

 • Komfort pracy

  Pracownicy zamiast wielu ciężkich kluczy noszą jedną kartę, która mieści się w portfelu.

 • Efektywność działań

  Wystarczy kilka kliknięć w systemie, żeby nadać pracownikowi dostęp do wybranych pomieszczeń lub go trwale zablokować w przypadku zmiany pracy.