Electronic devices on the black background linked with white cables

Czym jest kompatybilność elektromagnetyczna?

Świat stał się pełen nowoczesnych rozwiązań ułatwiających codzienne czynności. Urządzenia elektroniczne znajdują się wokół nas na każdym kroku, czasem nawet ich nie dostrzegamy lub zapominamy o ich obecności. Zawierzamy elektronice coraz ważniejsze zadania – nasze pieniądze, zdrowie, a nawet życie. Dlatego tak ważne jest zapewnienie niezawodności projektowanych urządzeń oraz upewnienie się, że nie wpływają one na prawidłową pracę pozostałej elektroniki  dopuszczonej prawnie do użytku w ich dedykowanym środowisku. To właśnie ta wzajemna relacja kryje się pod hasłem kompatybilność elektromagnetyczna.

Normy kompatybilności elektromagnetycznej

Bezpieczeństwo rynku nie opiera się jedynie na rozsądku konsumentów. Fundamentalne są tutaj przepisy prawa zawarte w dyrektywach i licznych normach zharmonizowanych. Producent, importer czy dystrybutor są obowiązani do przeprowadzenia oceny zgodności i odpowiedniego udokumentowania badań.

Dzięki kompetencjom naszych wykwalifikowanych inżynierów oraz profesjonalnemu wyposażeniu laboratoryjnemu nie będzie to stanowić wyzwania. Pomożemy wskazać i zrozumieć przepisy odnoszące się do Państwa projektów, przeprowadzimy kompleksowe badania, ułatwimy przygotowanie odpowiedniej dokumentacji oraz – w razie wykrycia niezgodności lub błędów- wskażemy skuteczny sposób eliminacji problemu.

Nasze usługi w zakresie badań kompatybilności elektromagnetycznej

Określenie dyrektywy UE oraz norm zharmonizowanych, pod które podlegają badane urządzenia elektroniczne

Przeprowadzenie badań odporności na zaburzenia:

  • 61000-4-2 Wyładowania elektrostatyczne ESD
  • 61000-4-3 Pole EM
  • 61000-4-4 Szybkie elektryczne stany przejściowe Burst
  • 61000-4-5 Udary Surge
  • 61000-4-6 Indukowanie RF
  • 61000-4-8 Pole magnetyczne 60Hz
  • 61000-4-11 Zapady i przerwy napięcia

Przeprowadzenie badań emisji:

  • CISPR16-2-1 Pomiary emisji przewodzonej do 30MHz
  • CISPR16-2-3 Pomiary emisji promieniowanej do 3GHz (61000-4-20 GTEM)

Badania inżynierskie we wskazanym zakresie z udziałem klienta

Pomoc w przygotowaniu deklaracji zgodności CE

Konsultacje w przypadku niespełnienia wymagań