Obowiązki wynikające z licznych i zawiłych przepisów UE są często lekceważone przez producentów i importerów. Zignorowanie wymaganych procedur może wiązać się z przykrymi skutkami finansowymi, a w efekcie poważniejszych zaniedbań prawnych nawet z odpowiedzialnością karną. Doświadczenie IDO Electronics pomoże odnaleźć się w aktualnie obowiązujących przepisach, normach i dyrektywach. Doradzimy jak przejść ten proces w sposób efektywny czasowo i ekonomicznie, a dzięki wiedzy naszych specjalistów oraz inżynierów gwarantujemy kompleksowe rozwiązania.

Dotychczas zdobyliśmy praktyczne doświadczenie w poniższym obszarze dyrektyw UE:

 • 2014/30/UE Dyrektywa kompatybilności elektromagnetycznej EMC
 • 2014/35/UE Dyrektywa niskonapięciowa LVD
 • 2011/65 Dyrektywa RoHS II
 • 2015/863 Dyrektywa RoHS III
 • 2017/745 Rozporządzenie w sprawie wyrobów medycznych
 • 2016/425 Rozporządzenie w sprawie środków ochrony indywidualnej PPE
Men pointing on the post-it sticked to whiteboard

Nie tylko produkt

Obok wymagań dotyczących bezpiecznego i prawidłowego funkcjonowania urządzeń, unijne przepisy opisują także mniej oczywiste kwestie. Normy precyzyjnie określają między innymi, w jaki sposób należy oznaczać produkty sprzedawane w krajach Unii Europejskiej. Znak CE musi być umieszczony zgodnie ze swoim udokumentowanym wzorcem, w odpowiednio przystosowanym do tego miejscu. Przepisy odnoszą się również do sposobu pakowania urządzeń oraz opisują elementy dodatkowe, jak chociażby instrukcje użytkowania, składania czy przechowywania. Zaufaj IDO Electronics i dzięki naszej pomocy bądź spokojny po poprawnym wypełnieniu wszystkich niezbędnych zobowiązań.

 • Wskazujemy i omawiamy odpowiednie przepisy
 • Badamy produkty podlegające dyrektywie EMC
 • Pomagamy opracować Deklarację Zgodności
 • Przygotowujemy dokumentację
 • Wytwarzamy etykiety produktowe ze znakiem CE
 • Dostosowujemy instrukcje użytkowania
 • Projektujemy prawidłowe opakowanie
A men in the blue shirt filling up the legal documents