Nasza oferta badań klimatycznych

Stawianie wysokich oczekiwań wobec produktu, którego parametry zostały potwierdzone jedynie teoretycznie, obarczone jest ryzykiem uszczerbku dobrej renomy producenta oraz utratą wypracowanego przez lata zaufania kluczowych nabywców. W IDO Electronics wiemy, że profesjonalne testy przeprowadzane w nowoczesnym laboratorium już na początku etapu produkcyjnego pozwalają wyeliminować zagrożenia i niedoskonałości, czego najważniejszym efektem jest zadowolenie z naszych urządzeń. Zbadaj z nami jakość swoich produktów i nie zawiedź zaufania klientów.

W naszej jednostce umożliwiamy symulację docelowego środowiska poprzez ustawienie temperatury w zakresie -40°C do 180°C oraz wilgotności względnej do 98%. Wykwalifikowany personel jest gotów przeprowadzić badania samodzielnie, lub będzie wspierać radą podczas badań przeprowadzanych osobiście przez klienta albo jego przedstawicieli. Dzięki badaniom klimatycznym poznasz szczegóły funkcjonowania swojego produktu i zagwarantujesz gotowość działania w każdych warunkach.

MKF 56 climatic chamber

  • Dysponujemy komorą klimatyczną MKF 56

  • Zakres temperatury: od-40°C do 180°C

  • Zakres wilgotności od 10% do 98% wilgotności względnej

  • Zapewniamy jednorodne warunki klimatyczne

  • Przeprowadzamy testy samodzielnie lub udostępniamy laboratorium do użytku klienta

  • Sprawdzamy zgodność z przepisami UE