Kogo poszukujemy

Wymagania

 • znajomość TypeScript
 • znajomość NodeJS.
 • znajomość REST API,
 • znajomość SQL (Postgresql),
 • znajomość Git,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu pozwalającym na tworzenie i analizę dokumentacji technicznej.

Mile widziane 

 • znajomość Python,
 • znajomość Jest,
 • znajomość Redis,
 • znajomość Docker,
 • znajomość CI/CD.

Co możesz zyskać

Oferujemy

 • praca z dostawcami i klientami z całego świata,
 • udział w międzynarodowych projektach,
 • praca w firmie, która wdraża technologie przyszłości, 
 • regularna nauka i rozwój umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
 • dostęp do specjalistycznych książek i obszernej firmowej bazy wiedzy, 
 • wpływ na projekty i firmę,
 • wysoka jakość pracy,
 • elastyczne godziny pracy (core hours 10-15), pozwalające na pogodzenie pracy z nauką i życiem osobistym,
 • dobrej jakości sprzęt i oprogramowanie,
 • komfortowe warunki pracy, 
 • wsparcie zespołu i przełożonych,
 • świetna atmosfera i środowisko pracy.

Czym się zajmiesz

Zadania

 • tworzenie rozwiązań back-endowych na potrzeby nowych projektów.
 • rozwój oprogramowania back-endowego w aktywnych projektach,
 • współpraca z innymi programistami wchodzącymi w skład grupy projektowej. 

Jeśli jesteś osobą chcącą współtworzyć nowoczesne profesjonalne systemy dla urządzeń elektronicznych, mieć rzeczywisty wpływ na procedury i technologie związane z ich rozwojem i nie zrażają Ciebie wyzwania jakimi będzie ich tworzenie od podstaw to nasz zespół może być kolejnym ważnym etapem na drodze Twojej kariery zawodowej. Zapraszamy do kontaktu!

W dokumentach aplikacyjnych prosimy o umieszczenie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego oraz przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o dobrowolności podania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

Marka IDO Electronics jest znakiem handlowym należącym do NSG4L Sp. z o.o.